गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको नयाँ शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी सुचना।