गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा याँहाहरु लाई स्वागत छ। 

 

मिति २०७७/०५/०१ गते देखि सेवाहरु बन्द रहने बारे सूचना

मिति २०७७/०५/०१ गते देखि ७७/०५/१० गते सम्म सेवाहरु बन्द रहने बारे सूचना