गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा याँहाहरु लाई स्वागत छ। 

 

जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु सित, नगर अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु